Yhteystiedot

Anneli Aitola
+358 50 436 27 69
anneli.aitola@posivire.fi

Postiosoite:

Nina Toivonen
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

Selvitystilaan liittyen:

nina.toivonen@hel.fi

Lähihoitajaopiskelija Amina Dahir opiskelee oppisopimuksella Hyksin sydän- ja keuhkokeskuksessa

03.11.2016

Lähihoitajaopiskelija Amina Dahir opiskelee oppisopimuksella Hyksin
sydän- ja keuhkokeskuksessa. Vaativaan erikoissairaanhoitoa hän on
opiskellut käytännössä muun muassa Rekolan hengityshalvauspotilaiden
ryhmäkodissa.

Lähihoitajien koulutus oppisopimuskoulutuksella on vielä uusi asia
erikoissairaanhoidossa. Oikealla koulumallilla ja asenteella se
kuitenkin onnistuu.

Lähihoitajaopiskelija Amina Dahir valmistuu jouluna
erikoissairaanhoidon sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautuneeksi
lähihoitajaksi. Puolitoista vuotta kestävät opintonsa hän käy
oppisopimuksella Hyksin sydän- ja keuhkokeskuksessa. Koulutuksen
järjestää Posivire.

- Kun saan samalla käytännönkokemusta niin opin enemmän, vaikka
opiskelu ja samaan aikaan töissä käyminen onkin raskasta, Dahir
sanoo.

Dahir on peruskoulun jälkeen työskennellyt hoitoalalla lasten ja
kehitysvammaisten parissa.

Posiviren oppisopimusmallissa opiskelija käy työssä
harjoittelupaikassa. Dahirilla harjoittelupaikkana ovat olleet Meilahden
kolmiosairaalan osasto keuhkosairauksien ja kardiologian osasto 6a ja
Rekolan hengityshalvauspotilaiden ryhmäkoti.

Harjoittelun lisäksi opiskelijoilla on viikoittainen lukupiiri töitten
jälkeen sekä useina viikonloppuina työpaikkakoulua.

Lukupiireissä käydään läpi teoriaa, harjoitellaan
käytännöntaitoja sekä jaetaan kokemuksia. Kouluviikonloppuina
keskitytään oman alan eri asioihin syvällisemmin.

- Lukupiirissä opiskelijat ovat nähneet, että muilla opiskelijoilla
on samoja kokemuksia ja ongelmia. Se tiivistää yhteisöllisyyttä,
sanoo Posiviren toimitusjohtaja Sirpa Eklund.

Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti
työpaikalla. Sen vuoksi oppisopimuksen alussa opiskelija joutuu aluksi
helposti tuntemattoman eteen. Etenkin kun kyse on vaativasta
erikoissairaanhoidosta.

- Oppisopimusopiskelijan lähtötaso ei ole niin hyvä kuin
oppilaitoksista tulevilla harjoittelijoilla. Se edellyttää
opiskelijalta hyvää asennetta, mikä Aminalla oli kohdallaan, kertoo
perushoitaja Eija Ketonen osasto 6:lta. Ketonen toimi Amina Dahirin
työpaikkaohjaajana. (ONKO OIKEA TERMI?)

Osasto 6a:lla on totuttu oppilaitoksista harjoitteluun tulleisiin lähi-
että sairaanhoitajaopiskelijoihin.

- Otamme mielellämme tänne opiskelijoita harjoitteluun. Osastollamme
suhtaudutaan positivisesti muutoksiin. Opiskelijat tuovat uusia
näkökulmia ja haastavat samalla oman osaamisemme, kertoo
osastonhoitaja Pirkko Bellaoui.

Posivirelta harjoittelijan tukena on ohjaaja, jonka kanssa
harjoittelupaikka sopii kuinka paljon ohjaaja on mukana paikan
päällä. Tarvittaessa ohjaaja voi aluksi olla mukana hyvinkin
tiiviisti.

- Ohjaajamme ovat kokeneita lähi- ja sairaanhoitajia, joilla on
kokemusta myös erikoissairaanhoidosta, Eklund sanoo.

Ohjaajat toimivat opiskelijoiden tukena ja yhteyskanavana
harjoittelupaikan ja Posiviren välillä. Ohjaaja muun muassa seuraa
opiskelijan edistymistä ja tulee avuksi hankalissa paikoissa. He myös
pitävät huolen valmistumiseen tarvittavista näyttökokeista. (OLIKO
NÄIN?)

Sydän- ja keuhkokeskuksen ylihoitaja Marja-Liisa Stenroosin mukaan
oppisopimuskoulutus edellyttää työnantajalta sitoutumista siihen,
että opiskelijalla on mahdollisuus monipuolisiin
oppimisympäristöihin.

- Harjoittelun helpottamiseksi henkilöstön ja työpaikkaohjaajaan on
saatava tarkka tieto opiskelijan tavoitteista, opinnoista,
osaamistasosta. Silloin henkilöstön ja opiskelijan odotukset, toiveet
ja oppimisalueet kohtaavat, Stenroos sanoo.

HUS:n henkilöstöresurssipäällikkö Pia Keijosen mukaan
oppisopimuskoulutus on HUS:lle hyvä tapa hankkia käytännön
hoitotyötä osaavia ja erikoissairaanhoidon osaamista hankkineita
lähihoitajia.

- Uskon, että oppisopimuskoulutuksella voidaan varmistaa sopivaa
osaamista lähihoitajien koulutuksessa, sillä teoriavoittoinen
oppilaitosopiskelu ei tuota riittävän syvää ja laajaa osaamista
erikoissairaanhoitoon, Keijonen.

Husarin juttu!

18.08.2017Jarmo Räihä in Memoriam
19.02.2017Sidosryhmäkyselyn tulokset
03.11.2016PosiVire Rap
03.11.2016PosiViren Demo Video / Interview
03.11.2016PosiVire sosiaalilautakunnan vieraana
03.11.2016Lähihoitajaopiskelija Amina Dahir opiskelee oppisopimuksella Hyksin sydän- ja keuhkokeskuksessa
03.11.2016PosiVire Desiko-lehdessä
03.11.2016Eestiläisten vierailu PosiVirellä
03.11.2016Työ palautti elämänilon
25.08.2016PosiVire Oy:lla avoimia työpaikkoja

Siirry arkistoon »